RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.11.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: publikacja ogloszenia

Ogłoszenia

Wybór biegłego rewidenta do badania finansowego Muzeum Częstochowskiego za 2017 rok

POBIERZ PLIK PDF

Zpaytanie ofertowe

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Muzeum Częstochowskiego za 2017 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Muzeum.

POBIERZ PLIK PDF

______________________________________

Strona internetowa

www.muzeumczestochowa.pl

Harmonogram wystaw czasowych prezentowany jest na stronie:

www.muzeumczestochowa.pl/wystawy/wystawy-czasowe/

Harmonogram wystaw stałych prezentowany jest na stronie:

www.muzeumczestochowa.pl/wystawy/wystawy-stale/

Informację dla zwiedzających są dostępne na stronie:

www.muzeumczestochowa.pl/zwiedzanie/Opublikował: Przemyslaw Januszko
Publikacja dnia: 27.11.2017
Podpisał: Przemysław Januszko
Dokument z dnia: 22.11.2009
Dokument oglądany razy: 14 496