RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.10.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: publikacja zapytania

Ogłoszenia

Protokół z wyboru wykonawcy zadania:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Muzeum Częstochowskiego za 2016 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Muzeum.

POBIERZ PLIK PDF

______________________________________

Strona internetowa

www.muzeumczestochowa.pl

Harmonogram wystaw czasowych prezentowany jest na stronie:

www.muzeumczestochowa.pl/wystawy/wystawy-czasowe/

Harmonogram wystaw stałych prezentowany jest na stronie:

www.muzeumczestochowa.pl/wystawy/wystawy-stale/

Informację dla zwiedzających są dostępne na stronie:

www.muzeumczestochowa.pl/zwiedzanie/Opublikował: Przemyslaw Januszko
Publikacja dnia: 28.10.2016
Podpisał: Przemysław Januszko
Dokument z dnia: 22.11.2009
Dokument oglądany razy: 13 317