RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.09.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja godzin otwarcia obiektów

Obiekty i godziny otwarcia, cennik

Godziny otwarcia obiektów Muzeum Częstochowskiego:

Ratusz, al. NMP 45
Galeria Dobrej Sztuki, al. NMP 47
Pawilon Wystawowy, Park Staszica
Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, Park Staszica
Zagroda Włościańska, ul. 7 Kamienic 4
Muzeum Żydów Częstochowian, ul. Katedralna 8

Sezon letni: czerwiec – wrzesień
wtorek, czwartek: 11.00-17.00, środa, piątek: 11.00-17.30
sobota, niedziela: 11.00-18.00, poniedziałek: nieczynne

Sezon zimowy: październik – maj
wtorek, czwartek, piątek: 9.00-15.30, środa: 11.00-17.30
sobota, niedziela: 11.00-17.00, poniedziałek: nieczynne

Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 23

Sezon letni: czerwiec – wrzesień
wtorek, czwartek: 11.00-17.00, środa, piątek: 11.00-17.30
sobota, niedziela: 11.00-18.00 – wystawy czynne tylko w każdą drugą sobotę i niedzielę miesiąca
poniedziałek: nieczynne

Sezon zimowy: październik – maj
wtorek, czwartek, piątek: 9.00-15.30, środa: 11.00-17.30
sobota, niedziela: 11.00-17.00 – wystawy czynne tylko w każdą drugą sobotę i niedzielę miesiąca
poniedziałek: nieczynne

Rezerwat Archeologiczny, ul. Łukasińskiego 20

Sezon letni: czerwiec – wrzesień
wtorek, czwartek: 11.00-17.00, środa, piątek: 11.00-17.30
sobota, niedziela: 11.00-18.00, poniedziałek: nieczynne

Sezon zimowy: październik – marzec
wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00-14.00
sobota, niedziela: 10.00-16.00 – wystawy czynne tylko w każdą trzecią sobotę i niedzielę miesiąca
poniedziałek: nieczynne

Sezon zimowy: kwiecień – maj
wtorek, czwartek, piątek: 9.00-15.30, środa: 11.00-17.30
sobota, niedziela: 11.00-17.00, poniedziałek: nieczynne

Multicentrum „Zodiak”, Park Staszica
poniedziałek 10.00-18.00
wtorek – piątek 7.30-15.30

Centrum Promocji Młodych, Willa Generała, al. Wolności 30
poniedziałek – piątek 7.30-19.00

Ośrodek Dokumentacji Dziejów Częstochowy, Willa Generała, al. Wolności 30
poniedziałek – piątek: od 7.30 do 15.30

Ratusz, al. NMP 45
tel. 34 360 56 31

Galeria Dobrej Sztuki, al. NMP 47
tel. 34 360 56 31

Obiekty w Parku im. Stanisława Staszica, ul. 7 Kamienic 4
- Pawilon Wystawowy
- Muzeum Górnictwa Rud Żelaza
- Zagroda Włościańska
tel. 34 360 56 31 (tel. do Pawilonu Wystawowego)

Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 23
tel. 34 360 56 31

Rezerwat Archeologiczny, ul. Łukasińskiego 20
tel. 34 360 56 31

Cennik obowiązuący od 1 lutego 2015 roku

BILETY

Bilet zakupiony w jednym obiekcie obowiązuje na wystawy prezentowane w pozostałych obiektach (bilety do Zagrody Włościańskiej i Muzeum Górnictwa Rud Żelaza należy kupić w Pawilonie Wystawowym).

Opłaty za bilety wstępu na wystawy prezentowane w Ratuszu, Galerii Dobrej Sztuki, Rezerwacie Archeologicznym, Domu Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, Pawilonie Wystawowym w Parku Staszica, w Zagrodzie Włościańskiej i w Muzeum Górnictwa Rud Żelaza:

bilet normalny jednodniowy – 12 zł
bilet ulgowy jednodniowy – 6 zł
bilet grupowy normalny – 10 zł od osoby (bilet grupowy jest przeznaczony dla grupy liczącej minimum 10 osób)
bilet grupowy ulgowy – 5 zł od osoby (bilet grupowy jest przeznaczony grupy liczącej dla minimum 10 osób)
bilet rodzinny – 20 zł (bilet rodzinny jest przeznaczony dla 2 osób dorosłych i do 4 dzieci w wieku do lat 18)
bilet na wieżę w Ratuszu normalny – 3 zł
bilet na wieżę w Ratuszu ulgowy – 2 zł

przewodnik w języku polskim – 50 zł
Oprowadzenie z przewodnikiem należ zgłosić co najmniej 7 dni wcześniej w Dziale Edukacji i Wystaw, tel. 504757502.

Na wybrane wystawy ceny mogą ulec zmianie.
Wystawy w Centrum Promocji Młodych w Willi Generała są udostępniane bezpłatnie.

Wejścia na spotkania na wystawach (np. odczyty, promocje):
bilet normalny – 12 zł
ulgowy – 6 zł

EDUKACJA

Opłaty za lekcje muzealne (z wyłączeniem Multicentrum „Zodiak”):
lekcja muzealna warsztatowa (1,5 godz.) – 5 zł od osoby (max 25 osób), opiekunowie – wstęp wolny
lekcja muzealna teoretyczna (1 godz.) – 4 zł od osoby (max 25 osób), opiekunowie – wstęp wolny

Opłaty za lekcje muzealne realizowane w Multicentrum „Zodiak”:
lekcja muzealna warsztatowa (1,5 godz.) – 5 zł od osoby (max 16 osób)

Warsztaty rodzinne (2 godz.):
8 zł – od osoby, opiekunowie – wstęp wolny

Warsztaty dla uczestników indywidualnych realizowane w Multicentrum „Zodiak” w trakcie roku szkolnego (1 godz.). Warsztaty obejmują jedną dziedzinę spośród oferowanych (multisztuka, multitechnika, multinauka, multimuzyka): 5 zł od osoby

Warsztaty dla uczestników indywidualnych realizowane w Multicentrum „Zodiak” w wakacje i ferie (2 godz.). Warsztaty obejmują dwie dziedziny spośród oferowanych (multisztuka, multitechnika, multinauka, multimuzyka): 8 zł od osoby

Ulga w opłacie przysługuje następującym osobom:
· uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
· osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
· nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
· osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,
· kombatantom.
· posiadaczom kart „Rodzina +” i kart „Senior”.

Zwolnienie z opłat za wstęp do muzeum przysługuje:
· osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
· pracownikom muzeów,
· członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) i Międzynarodowego Związku Muzeów Morskich (ICMM),
· opiekunom szkolnych grup zorganizowanych (1 opiekun na 10 osób),
· pilotom grup turystycznych,
· dzieciom do lat 4,
· posiadaczom kart EURO<26,
· posiadaczom Karty Polaka.

Sprzedaż biletu ulgowego lub wydanie bezpłatnej wejściówki następuje po okazaniu przez uprawnionego wydającemu bilet lub wejściówkę dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie.

Na wybrane wystawy ceny biletów ulegają zmianie

Sekretariat
Dyrekcja
al. NMP 47; tel. 34 360 56 31, tel./fax. 34 360 56 31 wew. 0

Dział Edukacji i Wystaw
al. NMP 45 ; tel. 34 360 56 31 wew. 11Opublikował: Przemyslaw Januszko
Publikacja dnia: 27.09.2016
Podpisał: Przemysław Januszko
Dokument z dnia: 23.11.2009
Dokument oglądany razy: 2 800